Levering

LEVERING:

Alle er velkommen til å hente maten på Sparebanken Sør Arena!

Vareutlevering er mellom inngang 1 og 2.

Det er en ringeklokke på utsiden. (Hører vi den ikke er det bare å ringe 93 83 73 47 eller 97 56 12 24 så kommer vi løpende).


Maten kan hentes ferdig varmet eller klar til å varmes opp hjemme.

Om du vil hente maten kald får du med instruksjoner om hvordan maten best varmes opp.
Når maten hentes ferdig varmet får du disse rettene i varmekasse. Disse returneres tilbake til oss sammen med plastfat e.l. ellers vil blir du fakturert for disse. 


Levering: (kun vedledig kapasitet)


0-3 km: 125,-*

3-7,9 km: 250,-*

8-12,9 km: 350,-*

13-17,9 km: 425,-*

18-23,9 km: 500,-*

24-30 km: 600,-*


Vi har det meget hektisk i høytider og sender ofte ut maten med drosje da vi ikke har kapasitet til å kjøre ut maten selv.

Da betales bare sjåføren direkte ved levering.


Hvis leveringen er over 30 km ta kontakt for nærmere avtale.

*Ved levering i rushtid gjelder ikke kilometer pris.

Prisene regnes automatisk ut fra Google maps i fra Sparebanken Sør Arena til deg/dere.


Kokk på stedet

Trenger du/dere en/flere person(er) som kommer til festlokalet for å tilberede/tilrettelegge mat på stedet fikser vi det også! 
Prisen på det er kun 600,- (eks moms) pr. mann/dame pr. time. 

Store selskap som bryllup e.l. blir pris bergnet etter nærmere avtale iht meny og kjøreplan.


Noe du/dere fortsatt lurer på?

Kontakt oss her